Ze względu na [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ze względu na przyimek Ze względu na wyjazd nie pojawiłam się w pracy.