Z góry [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z góry przysłówek Z góry uprzedził wszystkich.