Zimą [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zimą przysłówek Zimą siedzimy w domu.