Z kolei [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z kolei przysłówek Z kolei przemawiał gość.