Z kretesem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z kretesem przysłówek Przegrał z kretesem.