Z lewa [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z lewa przysłówek Zbliżali się z lewa.