Z naprzeciwka [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z naprzeciwka przysłówek Z naprzeciwka pojawił się samochód.