Znakomicie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
znakomicie przysłówek Znakomicie odnalazł się w tej grupie.