Znikomo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
znikomo przysłówek Jadła znikomo mało.