Z nekrologu

O jego życiu dowiedziano się z nekrologu.