Rozstanie

Rozstanie z wychowawczynią odbyło się uroczyście i było bardzo przyjemne.