Z powodu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z powodu przyimek Odwołał spotkanie z powodu choroby.