Z upoważnienia [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z upoważnienia przyimek Był tam z upoważnienia dyrektora.