Z wyjątkiem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z wyjątkiem przyimek Byliśmy wszyscy z wyjątkiem dyrektora.