Znad [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
znad przyimek Mgła podnosiła się znad łąki.