Z szablą

Po wejściu do pokoju w oczy rzucał się Kościuszko z szablą w ręku.