Z tyłu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z tyłu przysłówek Stanął z tyłu sceny.