Z trudem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z trudem przysłówek Z trudem podnosił ten ciężar.