Z rzadka [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z rzadka przysłówek Z rzadka dojeżdżał tu autobus.