Zrazu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zrazu przysłówek Zrazu nie wiedziałem o co chodzi.