Z rana [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z rana przysłówek Zadzwoniłem do niej z rana.