Z pyszna [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z pyszna przysłówek Miała się teraz z pyszna.