Z przeciwka [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z przeciwka przysłówek Z przeciwka nadjeżdżał pociąg.