Z pozoru [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z pozoru przysłówek Z pozoru wszystko było dobrze.