Z powrotem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z powrotem przysłówek Z powrotem wracał do tego miejsca.