Z poczatku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z początku przysłówek Z początku nic nie rozumiał.