Z pewnością [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z pewnością przysłówek Z pewnością będę też u ciebie.