Z pańska [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z pańska przysłówek Ubierał się z pańska.