Z osobna [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z osobna przysłówek Każdy z osobna odwiedzał ją w szpitalu.