Z okładem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z okładem przysłówek Mam pięćdziesiątkę z okładem.