Z oddali [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z oddali przysłówek Z oddali słychać było głosy.