Znowuż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
znowuż wzmocnione znowu Znowuż muszę to wykonać.