Znów (znowu) [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
znów, znowu przysłówek Wstał i znowu (znów) się położył.
partykuła wzmacniająca Wpada w rozpacz, potem znowu szaleje z radości.