Z wolna [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z wolna przysłówek Ruszali z wolna ku nim.