Z wieczora [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z wieczora przysłówek Wrócili z wieczora.