Z uwagą [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z uwagą przysłówek Patrzył na to z uwagą.