Zupełnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zupełnie przysłówek Zupełnie o tym zapomniał.