Za co biją w tyłek?

Za co biją w tyłek, gdy pobłądzi głowa? Za to, że głowa błądząc, rozum w tyłku chowa (Jan Kochanowski).