Zaborowska Katarzyna

Katarzyna Zaborowska

(Z domu Borycka, pseudonim Kaśka spod Łysicy)

(25 grudnia 1879, Wilków – 5 maja 1967, Wilków)

 

Słynna poetka ludowa,  pisała gwarą  świętokrzyską, przedstawicielka ustnej twórczości ludowej.

Jej twórczość  znana była głównie rodzinie i sąsiadom, poetka była bowiem niepiśmienna, a pisała już jako młoda dziewczyna. Odkryta została przez Wandę Pomianowską prowadzącą badania dialektologiczne.  Uczona stała się od tego czasu mecenasem (opiekunką)  poetki.

Po raz pierwszy utwory Kaśki spod Łysicy ukazały się w czasopiśmie „Literatura Ludowa”,  w 1957 roku, w artykule Wandy Pomianowskiej „Pieśń spod Łysicy”.

Pierwszy tomik poezji „O ojczyznę troska” ukazał się w 1978 roku, nakładem LSW (Ludowej Spółdzielni Wydawniczej), obecnie zachowały się nieliczne fragmenty pierwszych utworów Zaborowskiej.