Zaburzenie

Zaburzasz strumień monologu myśli mojej…