Żądać [wyrazy przeciwstawne]

  • Żądać, ostro domagać się, wymuszać coś, dopominać się, wymagać.
  • Przeciwstawne:
    • prosić,
    • błagać,,
    • przymawiać.