Żarliwy [wyrazy przeciwstawne]

 • Żarliwy, oddający się czemuś z wielkim zapałem, przejęciem, namiętny, zapalony, gorliwy.
 • Przeciwstawne:
  • gnuśny,
  • beznamiętny,
  • wymuszony,
  • lekceważący,
  • chłodny.