Zadanie wykonane

Trzeba być precyzyjnym, także i w poleceniach testowych. Znaleźliśmy przykład takiego postępowania. Wywołuje uśmiech, ale skutkuje brakiem punktów i obniżoną oceną. Wybór jest wyjątkowo trudny…