Zagraniczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Zagraniczny, dotyczący zagranicy, obcych.
  • Przeciwstawne:
    • krakowy,
    • rodzimy,
    • swojski.