Zakrzywiony koniec

Wojski miał zakrzywiony koniec, który poeta nazywa rogiem.