Próżnować [synonimy]

  • Leniuchować.
  • Trwonić.
  • Mitrężyć.
  • Tracić.
  • Wagarować.
  • Obijać sie.
  • Wałęsać się bezczynnie.
  • Usiąść na laurach.
  • Zbijać bąki.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]