Próżnia [synonimy]

  • Pustka.
  • Pustkowie.
  • Nicość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]