Próbować [synonimy]

  • Badać.
  • Eksperymentować.
  • Doświadczać.
  • Robić.
  • Podejmować próbę.
  • Sprawdzać.
  • Wystawiać na próbę.
  • Praktykować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]