Próba [synonimy]

  • Doświadczenie.
  • Kontrola.
  • Badanie.
  • Eksperyment.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]