Prowincja [synonimy]

  • Partykularz.
  • Dziura.
  • Grajdoł.
  • Pipidówka.
  • Zapadły kąt.
  • Przedmieście.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]